Ostutingimused

1) Üldsatted

 • 1.1 Müügitingimused kehtivad TRADEVA e-poe klientide (edaspidi Ostja) ja TRADEVA GROUP OÜ, registrikood 16252979 (edaspidi Kaupmees) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad TRADEVA e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • 1.3 Kaupmees jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse TRADEVA veebilehel.
 • 1.4 Enne ostutehingu teostamist ja ka muid TRADEVA teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid tingimustena, mis seovad Kaupmehega sõlmitavat tehingut. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Kaupmehega sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
 • 1.5 Kaupmees ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis on tekkinud seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid tingimusi lugenud.

 

2) Kaupade hinnad ja tooteinfo

 • 2.1 TRADEVA e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.
 • 2.2 Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Ostja poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
 • 2.3 Kaupmehel on õigus igal ajal muuta kauba hindu. Kui Kaupmees on e-poes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Kaupmees tarnima kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 • 2.4 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda lao või e-poe programmide tehniliste probleemide tõttu.
 • 2.5 Kui laos toodet ei ole ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Kaupmees Ostjaga ühendust ning pakub välja uue võimaliku tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
 • 2.6 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 • 2.7 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

 

3) Toodete eest tasumine

 • 3.1 Ostja saab valida järgmiste makseviiside vahel: Swedbanki, SEBi, Luminori, LHV, Coop ja Pocopay pangalink. TRADEVA GROUP OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, TRADEVA GROUP OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 • 3.2 Tellimuse vormistamise lehel peab Ostja täitma nõutud andmeväljad, valima sobiva toodete kohaletoimetamise viisi ja vajutama nupule „Osta“.
 • 3.3 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kaupmees ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või sellest tulenevate mis tahes tagajärgede eest.
 • 3.4 Kaupmees ei vastuta selle eest, kui Ostja on tellimuse vormistamisel esitanud ebatäpsed, puudulikud või valed andmed (telefoninumber, kohaletoimetamise aadress jne), mille tulemusena on tellitud kaup Kaupmehele tagasi tulnud või kandepunkti hoiule jäetud. Kaupmees jätab endale õiguse nõuda Ostjalt postikulude teistkordset tasumist. Kui Ostja ei ole nõus ülalnimetatud nõudmistega, on tal 5. punkti tingimuste järgi õigus saada raha tagasi. Raha tagastamine Ostjale toimub nii: tellimuse eest makstud üldsummast arvatakse maha esialgse kättetoimetamise kulud ja järgnevad tellimuse Kaupmehele tagasisaatmise kulud. Sel juhul jõustub raha tagastamise õigus vaid tingimusel, kui Ostja tellitud kaup tuleb tagasi Kaupmehele.

 

4) Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

 • 4.1 Tavapraktikas laos oleva toote tarneaeg on 1-3 tööpäeva. Muul juhul on tarneaeg kuni 10 tööpäeva.
 • 4.2 Kaup toimetatakse Eesti piires vastavalt Ostja valikule kas Omniva pakiautomaati või SmartPOSTi pakiautomaati.
 • 4.3 Saatekulu Omniva pakiautomaati on 2.50€, SmartPOSTi pakiautomaati 2.50€.
 • 4.4 Kaupmees jätab endale õiguse muuta saatekulusid vastavalt Omniva või SmartPosti hinnakirja muudatustele.

 

5) Toodete tagastamine

 • 5.1 Ostjal on õigus tagastada sooritatud ost 14 kalendripäeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
 • 5.2 Tagastamine toimub järgmiselt:
 • 5.2.1 Ostja peab täitma tagastamise avalduse. Pärast avalduse täitmist tuleb see allkirjastada digitaalselt (oma ID-kaardiga). Kui digitaalallkirjastamise võimalus puudub, siis tuleb avaldus välja trükkida, täita kirjalikult ja pärast saata Kaupmehe aadressile support@tradeva.eu manusena, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Kaupmees jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.
 • 5.2.2 Peale avalduse läbivaatamist ja nõude rahuldamist annab Kaupmees Ostjale juhised, kuhu ja kuidas peab toote tagastama.
 • 5.2.3 Kaupmees tagastab Ostjale raha täisulatuses (koos esialgse postikuluga) tagastamisavalduses määratud pangakontole mitte hiljemalt kui 14 päeva jooksul alates kauba jõudmisest Kaupmeheni.
 • 5.3 Tagastatav toode peab olema rikkumata, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul, kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda. Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
 • 5.4 Kauba tagastamisel on Ostja kohustatud toimetama tagastatava kauba Kaupmehele 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemisest ja toote tagastamise sooviteate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud kuni 10€ (kümme eurot) tasub Ostja.
 • 5.5 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kaubale, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades; asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada; toodetele, mida on kasutatud; kui on rikutud toote kasutusjuhendis märgitud reegleid või kasutustingimusi; kaubale, mis on kiiresti riknev või vananev; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel; kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kosmeetika, pesu ja bikiinid).
 • 5.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Kaupmehele juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.
 • 5.7 Kui tekivad vaidlused, siis Kaupmees tellib tagastatud kaubale sõltumatu ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse kaubaga, siis on Ostjal õigus saada tasuta asenduskaup. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse tootega, vaid toote kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Kaupmehel kohustust toodet tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

 

6) Lepingust taganemine enne Kaupmehe poolset tellimuse täitmist

 • 6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Kaupmehe poolset tellimuse täitmist lepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Kaupmeest. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile support@tradeva.eu, kuhu tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
 • 6.2 Kui avaldus jõuab Kaupmeheni pärast Kaupmehe poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine.
 • 6.3 Lepingust taganemisel kannab Kaupmees Ostjale tagasi kauba eest tasutud summa hiljemalt 14 päeva jooksul.

 

7) Garantii ja pretensioonide esitamise aeg

 • 7.1 Kaupmees vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Ostjale üleandmisest.
 • 7.2 Kaupmees ei vastuta:
 • 7.2.1 Ostja süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
 • 7.2.2 puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
 • 7.2.3 toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
 • 7.3 Tootel ilmnevate puuduste korral on Ostjal õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Ostjal õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.
 • 7.4 Defektide ilmsikstuleku korral on ostjal õigus 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist loobuda ostust või nõuda raha tagasi internetipoe kasutusjuhendi punkti „Kauba tagastamine" järgi. 14. päeva möödumisel ei oma Ostja õigust nõuda raha tagasi, välja arvatud tingimustel, mis tulenevad käesoleva lepinguga kindlaksmääratud punktist 7.3.
 • 7.5 Kõik defektse kauba parandamisega, asendamisega ja tagastamisega seonduvad kulud kannab Kaupmees.

 

8) Isikuandmete töötlemine

 • 8.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Kaupmehele enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Kaupmehe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
 • 8.2 Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba postitamiseks Ostjale, edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõtetele. Kaupmees kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
 • 8.3 Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja Kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

 

9) Vastutus ja vääramatu jõud

 • 9.1 Kaupmees vastutab Ostja ees Kaupmehe poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • 9.2 Ostja vastutab Kaupmehe ees Ostja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • 9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks mis tahes kohustuse täitmisega viivitamise või selle mittetäitmise tõttu, kui nimetatud viivituse või mittetäitmise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • 9.4 Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • 9.5 Kaupmees ei kompenseeri Ostja kulusid, mis tekivad asjaolust, et Ostja on võtnud endale kolmandate (Kaupmehest mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
 • 9.6 Kaupmees ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 

10) Lõppsätted

 • 10.1 Kui ostu sooritamisel märgib Ostja linnukesega vastavas aknas „Ostmisega kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun ostutingimustega”, kinnitab ta, et on tutvunud tingimustega, neist aru saanud ja on nendega nõus. Leping jõustub samal hetkel.
 • 10.2 Käesolevate müügitingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Kaupmees Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • 10.3 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Kaupmehel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.